% 100 YERLİ ÜRETİM SIVA MAKİNASI MODELLERİ. İLETİŞİME GEÇ...

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde. Size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4. Satın alınan her bir ürün, 10 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile. Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim olur. Bu süre içinde ürün teslim olmaz ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona  fes eder.

5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun. Varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim olur. 

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren. Gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 1 veya 2 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade olur.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ : 

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep eder. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 3 gün içinde kendisine nakden bu ücret öder. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 3 gün içinde ürün bedeli bankaya iade eder, ancak bankanın alıcının hesabına 1 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 


ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.


CAYMA HAKKI:

ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını alır.


CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET 

ADI/UNVANI: STANMAK MAKİMA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

ADRES: Üçeylül Mahallesi Ful Sokak No:4 Ödemiş / İZMİR

E-POSTA: info@sivamakinasi.net / info@stanmak.com

TEL: 0 232 332 10 91 – 0 536 702 70 69


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. İtiraz hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

Vazgeçme hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 


CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)


İADE KOŞULLARI:

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsaALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.  Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde. Kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal olur.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde. Kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde. Faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurur. Doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep eder. Her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı. SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 


ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transfer) yaparsınız, T.C. Ziraatbankası hesaplarımıza (TL) ödeme yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza. Online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından faydalanır. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Ürün ara (0)

Başa dönüş
Ürün sepetinize eklendi